Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb. Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla na základě zákona o ochraně spotřebitele Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dne 05.02.2016 pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.