Mgr. Josef Žďárský

Mgr. Josef Žďárský absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. V roce 2013 pak úspěšně složil advokátní zkoušku a je zapsán jako advokát u České advokátní komory. Od roku 2007 až do roku 2015 působil Mgr. Žďárský postupně na pozicích student, advokátní koncipient a advokát v advokátní kanceláři Balcar, Hrouzek, Veselý, Zelenková. Mgr. Josef Žďárský se specializuje na oblast práva obchodního a trestního. Součástí jeho praxe je mimo jiné též zastupování klientů před soudy, zpracovávání právních stanovisek, příprava smluvní dokumentace a administrace veřejných zakázek. Mgr. Žďárský hovoří anglicky a německy.

 

Mgr. Alena Řenďovská

Mgr. Alena Řenďovská absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v r. 2007. V roce 2011 úspěšně složila advokátní zkoušku a je zapsána jako advokát u České advokátní komory. V letech 2007 až 2015 působila jako advokátní koncipientka a později spolupracující advokátka v advokátní kanceláři Balcar, Hrouzek, Veselý, Zelenková. Mgr. Alena Řenďovská se specializuje na občanské právo (a v jeho rámci zejména na právní vztahy k nemovitostem, pojišťovnictví, náhradu škody a nemajetkové újmy a rodinné právo), trestní právo, pracovní právo, právo územních samosprávných celků a vymáhání pohledávek. Mgr. Alena Řenďovská hovoří anglicky.